Stawarczyk Monika, Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Pomimo, że pojęcie ADR powstało w latach 70. XX wieku, jednak rozpowszechniło się tak szybko, że kilkanaście lat później było już powszechnie stosowane. Stosowanie ADR może przynieść wymierne korzyści - pozwala bowiem znacznie ograniczyć koszty postępowania sądowego, a przy tym po zakończonym postępowaniu strony mogą nadal owocnie ze sobą współpracować. Alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą być stosowane na wielu płaszczyznach. Można dzięki nim polubownie rozwiązać sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, budowlanego oraz karnego. Obecnie do alternatywnych metod rozwiązywania sporów zaliczamy: negocjacje, mediacje i arbitraż. W niniejszym artykule skupimy się głównie na zaletach stosowania ADR w sprawach gospodarczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX