Leśnikowska-Marciniak Monika, Alkohol w pracy – patologia możliwa do zwalczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 lutego 2023 r.
Autor:

Alkohol w pracy – patologia możliwa do zwalczenia

Rola przełożonych jest nadzorowanie i kontrolowanie procesu pracy, wyników, efektów, a także postaw. Na to wszystko ma ogromny wpływ ogólny stan pracownika, jego kondycja psychofizyczna.

Jednym z kluczowych elementów tej kondycji jest fakt trzeźwości pracownika. Trzeźwość, pomijając aspekty „sprawnościowe”, jest wymagana przez przepisy prawa. Niniejsze opracowanie daje syntetyczny pogląd na problem alkoholowy związany z pracą (wraz z kontekstem historycznym) oraz najważniejsze rekomendacje jak zabezpieczać się przed skutkami negatywnymi uzależnień wśród pracowników. Nie istnieją oczywiście rozwiązania idealne – spożywanie alkoholu, mimo bez wątpienia patologicznego charakteru, jest zjawiskiem zbyt powszechnym żeby zupełnie wyeliminować negatywne skutki. Ale generalnie profilaktyka i przeciwdziałanie są w zasięgu działań pracodawcy. Istotną rolę w tych przedsięwzięciach może spełniać pomoc psychologiczna. Warto tu dodać, że jednym z najczęstszych problemów o charakterze kryzysowym jest w Polsce problemem nadmiernego picia (lub wręcz uzależnienia od alkoholu wielu pracowników).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX