Akty prawne organów NBP w świetle konstytucyjnego katalogu źródeł prawa - OpenLEX

Młodecki Marek, Akty prawne organów NBP w świetle konstytucyjnego katalogu źródeł prawa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Akty prawne organów NBP w świetle konstytucyjnego katalogu źródeł prawa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi expressis verbis o legitymacji Narodowego Banku Polskiego do stanowienia aktów normatywnych. Upoważnienie takie można wywieść pośrednio z art. 93 Konstytucji, ale dopiero orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sposób ostateczny przesądziły i potwierdziły możliwość wydawania aktów prawnych przez inne podmioty niż wskazane w ustawie zasadniczej, w tym Narodowy Bank Polski.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX