Golba Jan, Aktualizacja operatów uzdrowiskowych i potwierdzenie statusu uzdrowiska

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualny
Autor:

Aktualizacja operatów uzdrowiskowych i potwierdzenie statusu uzdrowiska

Niniejszy komentarz poświęcony jest kwestii aktualizacji operatów uzdrowiskowych i potwierdzenia statusu uzdrowiska oraz problemów, jakie wystąpiły w tym zakresie, w związku ze zmianą przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Autor wskazuje, że istniejąca luka w prawie doprowadzić może do sytuacji, że wiele uzdrowisk może nie uzyskać potwierdzenia swojego statusu nie dlatego, że nie spełnia wymogów z zakresu środowiska naturalnego, ale dlatego, że nie przewidziano właściwego sposobu ustalenia stanu czystości powietrza w tak specyficznych obszarach jak uzdrowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX