Akta osobowe pracowników - sposób prowadzenia - OpenLEX

Masłowski Jarosław, Akta osobowe pracowników - sposób prowadzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Akta osobowe pracowników - sposób prowadzenia

Nawiązanie stosunku pracy skutkuje powstaniem dla każdej z jego stron wielu praw i obowiązków. Jednym z obowiązków ciążących na pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych, a także przechowywanie ich w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Komentarz poświęcono pojęciu, budowie i treści pracowniczych akt osobowych. Omówiono warunki i okres przechowywania oraz postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy z uwzględnieniem zmian które weszły w życie 1.01.2019 r., dotyczących zarówno prowadzenia przez pracodawcę akt osobowych, jak i zawiadamiania pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej czy też sposobu wydawania kopii tej dokumentacji. Publikacja zawiera ponadto wyjaśnienie najczęstszych problemów praktycznych związanych z aktami osobowymi (m.in. kwestia transferu zakładu pracy lub jego części, ponowne zatrudnienie tego samego pracownika).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX