Bujalski Rafał, Akt o usługach cyfrowych (rozporządzenie DSA)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Akt o usługach cyfrowych (rozporządzenie DSA)

Opublikowany w czwartek, 28 października br., akt o usługach cyfrowych ma umożliwiać walkę z rozprzestrzenianiem się nielegalnych treści, dezinformacją i innymi zagrożeniami społecznymi. Określa on w sposób przejrzysty obowiązki dostawców usług cyfrowych, takich jak media społecznościowe czy rynki cyfrowe. Obowiązki te są proporcjonalne do rozmiaru platformy i stwarzanego przez nią zagrożenia dla społeczeństwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX