Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Akredytacja podmiotów monitorujących z zakresu ochrony danych

1.Wstęp

Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. q rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO, organ nadzorczy, a więc w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, na swoim terytorium akredytuje podmioty monitorujące kodeksy postępowania na mocy art. 41 RODO.

Wspominany art. 41 RODO, tj. Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postepowania, jasno określa, że monitorowaniem przestrzegania kodeksu postępowania może zajmować się tylko podmiot, który dysponuje odpowiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu i został akredytowany w tym celu przez właściwy organ nadzorczy.

Rozdział 5 ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - dalej UODO definiuje zasady funkcjonowania podmiotów monitorujących przestrzeganie kodeksów postępowania. Zgodnie z art. 28UODO...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?