Akredytacja laboratoriów genetyki medycznej - OpenLEX

Gałęska-Śliwka Anita, Akredytacja laboratoriów genetyki medycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Akredytacja laboratoriów genetyki medycznej

Komentarz dotyczy tematyki związanej z badaniem biegłości laboratoriów genetyki medycznej świadczących usługi laboratoryjne dla wymiaru sprawiedliwości. Zagadnienie to jest szeroko komentowane z uwagi na potrzebę ujednolicenia jakości świadczonych usług. Aktualny stan prawny wymaga od laboratoriów poddawania się wewnętrznej i zewnętrznej kontroli. Obowiązujące normy nie są jednak dostatecznie doprecyzowane i pozostawiają laboratoriom sporą dozę swobody. Sytuacja ta ulegnie zmianie wraz z końcem listopada 2013 r., kiedy to mocy obowiązującej nabiorą zmiany prawne podyktowane uregulowaniami zawartymi w decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX