Matarewicz Jacek, Senderowski Bartłomiej, Akcyza od energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Akcyza od energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej

Na przełomie roku 2021 oraz 2022 można było zauważyć ogromne zainteresowanie zakupem i montażem fotowoltaiki. Było to związane z likwidacją korzystnego systemu rozliczania energii w formie opustów. Ogłoszona 21 grudnia 2021 r. nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadziła od 1 kwietnia 2022 nowy system rozliczeń dla fotowoltaiki. Ci, którzy do tego dnia stali się prosumentami, mogli być rozliczani przez 15 lat na poprzednio obowiązujących zasadach. Inwestycję w fotowoltaikę warto każdorazowo prześledzić także pod kątem obowiązków akcyzowych związanych z energią elektryczną wytwarzaną z paneli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX