Paszkowska Małgorzata, Agresywne zachowania pacjentów wobec lekarzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 lipca 2017 r.
Autor:

Agresywne zachowania pacjentów wobec lekarzy

Komentarz omawia agresywne zachowania pacjentów wobec lekarzy. W analizie przedstawiono socjoprawną problematykę agresywnych zachowań pacjentów wobec lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości odmowy leczenia agresywnego pacjenta. Opisano także formy i przyczyny agresywnych zachowań pacjentów, jak również zagrożenia wiążące się z nimi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX