Agencje zatrudnienia - warunki i zasady działania - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Agencje zatrudnienia - warunki i zasady działania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Agencje zatrudnienia - warunki i zasady działania

Komentarz zawiera omówienie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odnoszących się do agencji zatrudnienia. W materiale przedstawiono warunki „uruchamiania” działalności agencji. Wymienione zostały również zakresy działania podmiotów tego rodzaju i ich podstawowe obowiązki jako pracodawcy. Na zakończenie przedstawiono najważniejsze standardy działalności agencji oraz korzyści i wady dla przedsiębiorców związane z korzystaniem z usług tych podmiotów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX