Szkurłat Adam, Administracyjne kary pieniężne w świetle ochrony danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Administracyjne kary pieniężne w świetle ochrony danych osobowych

1.Wprowadzenie

Przestrzeganie obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679 obwarowane jest sankcjami o zróżnicowanym charakterze i postaci. W motywie 148 RODO europejski prawodawca uznaje, że: „Aby egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia było skuteczniejsze, należy za jego naruszenie nakładać sankcje, w tym administracyjne kary pieniężne – oprócz lub zamiast odpowiednich środków nakładanych na mocy niniejszego rozporządzenia przez organ nadzorczy”.

Wspomniane w cytowanym motywie 148 RODO „odpowiednie środki” obejmują wiele uprawnień naprawczych, opisanych w art. 58 ust. 2 RODO, w tym m.in.: wydawanie ostrzeżeń administratorom lub procesorom, udzielanie upomnień, nakazanie spełnienia żądania podmiotu danych osobowych czy podjęcie określonych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Szczególną rolę w dyscyplinowaniu podmiotów zaangażowanych w proces przetwarzania odgrywa jednak administracyjna kara pieniężna, będąca nowym środkiem sankcyjnym.

Nie można przy tym zapominać, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX