Ziółkowski Paweł, Absolutorium - wpływ uzyskania na wymiar urlopu wypoczynkowego i obowiązek odprowadzania składek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Absolutorium - wpływ uzyskania na wymiar urlopu wypoczynkowego i obowiązek odprowadzania składek

Szeroko pojęte czynności wykonywane przez osobę zatrudnioną mogą mieć wpływ na zakres przysługujących jej uprawnień. Dotyczy to między innymi studiów – okres studiów wliczany jest do stażu urlopowego. W przypadku zleceniobiorcy do końca studiów lub do ukończenia 26 lat, pracodawca nie jest zobowiązany do opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W komentarzu omówiono problematykę ukończenia okresów nauki i uzyskania absolutorium w kontekście stażu urlopowego oraz obowiązku opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wskazane zagadnienia zilustrowano praktycznymi przykładami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX