Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu oraz województwa - rola komisji rewizyjnej w procedurze udzielenia absolutorium

Komentarz praktyczny omawia procedurę związaną z uzyskaniem absolutorium przez organy wykonawcze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, tj. przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa. Komentarz w szczególności wskazuje na przesłanki, którymi powinny kierować się organy stanowiące i ich komisje rewizyjne przy wykonywaniu kontroli gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i które mogą stanowić podstawę do nieudzielenia absolutorium. Jest to istotne, ponieważ praktyka wskazuje, że coroczna ocena wykonania budżetu przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego wiąże się często z oceną całokształtu działalności organu wykonawczego, co w żaden sposób nie wiąże się z przedmiotem oceny wykonania budżetu. Wykonanie budżetu bada się wyłącznie w relacji z postanowieniami uchwały budżetowej i tylko niezgodności wynikające na tej płaszczyźnie mogą być przyczyną nieudzielenia organowi wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?