Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Absolutorium budżetowe i jego skutki prawne

Absolutorium jest aktem organu naczelnego, w którym na podstawie sprawozdania uznaje się (zatwierdza) działalność finansową organu wykonawczego (np. rządu, zarządu, organu wykonawczego j.s.t.) jako prawidłową (zgodną z wyznaczeniami). Instytucja absolutorium w j.s.t. została uregulowana w ustawie o finansach publicznych oraz w samorządowych ustawach ustrojowych. Regulacje zawarte w wymienionych aktach nie są jednolite (zbieżne). I tak, ustawa o finansach publicznych - w stosunku do regulacji ustrojowych - rozszerza zakres dokumentów finansowych, które podlegają badaniu przez komisję rewizyjną rady (sejmiku) jako organu kontrolnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?