„Wywłaszczenie prawa” – wzruszenie decyzji administracyjnej w stanie nagłej konieczności - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, „Wywłaszczenie prawa” – wzruszenie decyzji administracyjnej w stanie nagłej konieczności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

„Wywłaszczenie prawa” – wzruszenie decyzji administracyjnej w stanie nagłej konieczności

Komentarz praktyczny stanowi omówienie postępowania nadzwyczajnego prowadzonego w trybie art. 161 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., które wypełnia znamiona działania organu administracji publicznej w ramach tzw. stanu nagłej konieczności administracyjnej. W komentarzu starano się na podstawie literatury przedmiotu, orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazać na najczęściej spotykane problemy i wątpliwości, próbując zaprezentować możliwe warianty prawidłowego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX