Raczyński Maciej, „Warzywniak” – charakterystyka zmian w prawie usług płatniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

„Warzywniak” – charakterystyka zmian w prawie usług płatniczych

Publikacja zawiera wskazanie najbardziej istotnych zmian w obszarze prawa usług płatniczych w związku z wejściem w życie ustawy z 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (zwanej powszechnie „Warzywniakiem”). Zmiany wprowadzone przez „Warzywniak” w obszarze usług płatniczych zasadniczo zmieniają praktykę obrotu gospodarczego w tym obszarze. Skomplikowanie procesu rejestracji małych instytucji płatniczych, wzrost odpowiedzialności organów statutowych instytucji płatniczych, zmiany w zakresie postępowań o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej czy też zmiany w odniesieniu do braku możliwości przekraczania limitów wartości transakcji obowiązujących małe instytucje płatnicze powodują, że zmiany w obszarze prawa usług płatniczych należy uznać za co najmniej istotne. Nowa ustawa nie pozostaje obojętna dla praktycznie każdej instytucji płatniczej. Przeczytaj i sprawdź, dlaczego „Warzywniak” niesie ze sobą istotne zmiany dla rynku usług płatniczych oraz jakich zmian na tym rynku należy się spodziewać w związku z jego wejściem w życie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX