Gawron Aleksandra, Naklicka Patrycja, „Rodosłowniczek” czyli omówienie podstawowych pojęć RODO wraz z przykładami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

„Rodosłowniczek” czyli omówienie podstawowych pojęć RODO wraz z przykładami

Poniżej opisano wybrane pojęcia przydatne dla zrozumienia i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

ADMINISTRATOR

Art. 4 pkt 7 RODO:

„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

Administrator samodzielnie (lub wspólnie z innymi) określa (i) cele i (ii) sposoby przetwarzania danych. Administratorem może być osoba fizyczna lub prawna...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX