Burtowy Michał, „Pozwy zbiorowe” jako odpowiedź na czasy „niedyspozycji” wymiaru sprawiedliwości w czasach epidemii koronawirusa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

„Pozwy zbiorowe” jako odpowiedź na czasy „niedyspozycji” wymiaru sprawiedliwości w czasach epidemii koronawirusa

W obecnych okolicznościach, nacechowanych występowaniem szczególnych zdarzeń wywołanych koronawirusem COVID-19, warto przypomnieć sobie o instytucji postępowania grupowego. Tzw. „pozwy zbiorowe” będą z pewnością stanowić częstą i efektywną ścieżkę dochodzenia różnego rodzaju roszczeń.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access