Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany - OpenLEX

Matarewicz Jacek, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany

Pozostałe
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:
Rodzaj: komentarz aktualizowany

Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany

Komentarze

Matarewicz Jacek, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany