Michał Koralewski

Pozostałe
Opublikowano:

Michał Koralewski

Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, a także Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, autor ponad 90 publikacji, w tym książek poświęconych w szczególności prawu cywilnemu, prawu handlowemu oraz działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, pomysłodawca oraz współautor cyklu książek Model transgranicznego łączenia się spółek, a także Prawo spółek praktyczny komentarz; radca prawny, wspólnik w kancelarii radców prawnych w Gdańsku, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku prawo, współpracownik wydawnictw prawniczych i portali branżowych, redaktor naczelny i wydawca Kwartalnika Prawa Spółek Spółka&Co., specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego, w szczególności prawa spółek, zobowiązań, ubezpieczeń gospodarczych, a także postępowań sądowych.