Komentarz do ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za... - OpenLEX

Rogoń Dominika, Komentarz do ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.05.122.1021)

Pozostałe
Opublikowano: LEX/el. 2005
Autor:
Rodzaj: komentarz

Komentarz do ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.05.122.1021)

Komentarze

Rogoń Dominika, Ochrona niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za s