Komentarz do ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie... - OpenLEX

Chudzik Mariusz, Komentarz do ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.263.2619)

Pozostałe
Opublikowano: LEX/el. 2005
Autor:
Rodzaj: komentarz

Komentarz do ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.263.2619)

Komentarze

Chudzik Mariusz, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw