Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.03.86.804) - OpenLEX

Kohutek Konrad i in., Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.03.86.804)

Pozostałe
Opublikowano: LEX/el. 2005
Autorzy:
Rodzaj: komentarz

Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.03.86.804)

Komentarze

Kohutek Konrad, Ochrona konkurencji i konsumentów. Komentarz