Komentarz do ustawy o samorządzie województwa - OpenLEX

Chmielnicki Paweł (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie województwa

Pozostałe
Opublikowano: LexisNexis 2005
Autorzy:
Rodzaj: komentarz

Komentarz do ustawy o samorządzie województwa

Komentarze

Chmielnicki Paweł, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz