Agnieszka Serzysko

Pozostałe
Opublikowano:

Agnieszka Serzysko

radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu europejskiego prawa finansowego oraz karnego, współpracownik Centrum Europejskiego UW oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Autorka wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prelegentka na konferencjach i szkoleniach dotyczących europejskiego prawa finansowego oraz europejskiego prawa karnego. Doświadczenie w dziedzinie prawa finansowego zdobyła podczas pracy w instytucji finansowej (11 lat) oraz w kancelarii prawnej (3 lata). Od 15 lat doradza podmiotom z rynku finansowego w zakresie transakcji finansowania, restrukturyzacji, regulacji rynku finansowego. Posiadająca bogate doświadczenie w liderowaniu nowatorskim projektom z zakresu prawa bankowego i nowych technologii jak projekt Polish Cloud realizowany we współpracy z ZBP czy FTB po Covid-19. Członek European Research Academy, ekspert Fair Trials International, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w projekcie Europa Praw Człowieka.