Zwrot podatku VAT na rzecz podmiotów spoza Wspólnoty. Glosa do wyroku TS z dnia 15 lipca 2010 r., C-582/08 - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Zwrot podatku VAT na rzecz podmiotów spoza Wspólnoty. Glosa do wyroku TS z dnia 15 lipca 2010 r., C-582/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Zwrot podatku VAT na rzecz podmiotów spoza Wspólnoty. Glosa do wyroku TS z dnia 15 lipca 2010 r., C-582/08

1.Wprowadzenie

Zagadnienie podstawowych zasad rządzących wspólnym systemem podatku VAT jest szeroko dyskutowane i praktycznie każda osoba zajmująca się prawem podatkowym zgodzi się, że teza, zgodnie z którą zasady te muszą być przestrzegane przez organy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jest powszechnie akceptowalna. Jedną z tych nadrzędnych zasad jest neutralność podatku VAT, wyrażająca się w prawie przysługującym każdemu podatnikowi (niezależnie od pochodzenia z różnych państw członkowskich) do obniżenia podatku należnego za dany okres rozliczeniowy o podatek naliczony od zakupów dokonanych w związku z prowadzoną opodatkowaną podatkiem VAT działalnością gospodarczą. Zasada ta została implementowana do wszystkich porządków prawnych państw członkowskich i jest powszechnie stosowana. Mimo to budzi w praktyce wiele wątpliwości interpretacyjnych i w związku z tym orzecznictwo Trybunału dotyczące neutralności podatku VAT i praw przysługujących podatnikom w tym zakresie nadal ma bardzo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX