Materna Grzegorz, Znaczenie częstotliwości naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej przy nakładaniu kar pieniężnych. Glosa do wyroku SN z dnia 11 sierpnia 2009 r., III SK 17/09

Glosy
Opublikowano: Glosa 2013/1/102-106
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Znaczenie częstotliwości naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej przy nakładaniu kar pieniężnych. Glosa do wyroku SN z dnia 11 sierpnia 2009 r., III SK 17/09

Glosowany wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN) dotyczy zasad odpowiedzialności przedsiębiorcy za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK). Spośród kilku poruszonych w nim kwestii na szczególną uwagę zasługuje dokonana przez SN interpretacja przesłanki uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, którą zgodnie z art. 111 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów organ antymonopolowy uwzględnia przy ustalaniu wysokości nakładanych kar pieniężnych. Ponieważ fakt uprzedniego naruszenia przepisów ustawy powszechnie uznawany jest za okoliczność obciążającą , mogącą odczuwalnie zwiększyć dolegliwość kary pieniężnej nakładanej na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dotyczące tej przesłanki stanowisko SN jest bez wątpienia ważne z punktu widzenia praktyki stosowania przepisów. Tym bardziej, że wyrok SN prowadzi – zdaniem autora glosy niesłusznie – do zawężenia zakresu zastosowania rozpatrywanej przesłanki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX