Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania w postępowaniu administracyjnym. Glosa do wyroku WSA z... - OpenLEX

Rozczyński Beniamin, Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania w postępowaniu administracyjnym. Glosa do wyroku WSA z dnia 28 sierpnia 2019 r., II SA/Rz 702/19

Glosy
Opublikowano: PPP 2021/11/102-112
Autor:
Rodzaj: glosa

Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania w postępowaniu administracyjnym. Glosa do wyroku WSA z dnia 28 sierpnia 2019 r., II SA/Rz 702/19

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX