Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Zgłoszenie powrotu do pracy w samorządzie a procedura naboru. Glosa do wyroku SN z dnia 21 marca 2019 r., II PK 248/17

1. Wyrok Sądu Najwyższego dotyka interesującej i ważnej dla pracowników samorządowych problematyki relacji pomiędzy przepisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisami Kodeksu pracy. Zagadnienie to o tyle jest ciekawsze, że Sąd Najwyższy musiał rozstrzygnąć, czy przepisy dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze wyłączają zastosowanie art. 53 § 5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Powódką w sprawie była pracownica, zatrudniona w starostwie powiatowym od 1.03.2007 r. do 31.07.2015 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku sekretarza powiatu. W czerwcu 2014 r. powódka uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w konsekwencji przyznano jej prawo do świadczenia rehabilitacyjnego za okres od 4.04.2015 r. do 1.08.2015 r. W lipcu 2015 r. powódka otrzymała zaświadczenie lekarskie o zakończeniu leczenia, które stało się podstawą do wydania przez lekarza profilaktyka (w dniu 27.07.2015 r.)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację