Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu miodu wyprodukowanego z pyłku pochodzącego z roślin GMO. Glosa do wyroku TS z dnia 6 września 2011 r., C-442/09

1.Przedmiot glosy i ramy prawne

Przedmiotem glosy jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące sporu niemieckiego pszczelarza z krajem związkowym Bawaria powstałego na skutek stwierdzenia obecności DNA kukurydzy MON 810 oraz transgenicznych białek w pyłku kukurydzy zebranym z uli wystawionych w odległości 500 m od terenów, na których uprawiana była wymieniona kukurydza, wydane w odpowiedzi na postawione przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) pytania prejudycjalne zmierzające do ustalenia następujących kwestii:

czy substancja taka jak pyłek pochodzący z odmiany kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej wchodzi w zakres pojęcia GMO w przypadku, gdy utraciła wszelką konkretną indywidualną zdolność do replikacji, chociaż nadal zawiera genetycznie zmodyfikowany materiał?

czy produkty takie jak miód i uzupełniające preparaty spożywcze, w których obecny jest pyłek zawierający DNA i proteiny genetycznie zmodyfikowane, stanowią żywność zawierającą składniki wyprodukowane z GMO w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację