Myszko Jacek, Skrzydło-Tefelska Ewa, Zbiorowe prawa pacjentów w procesie zakupu leków przez szpital. Glosa do wyroku NSA z 28 maja 2019 r., II OSK 1114/19

Glosy
Opublikowano: PiP 2020/9/149-156
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Zbiorowe prawa pacjentów w procesie zakupu leków przez szpital. Glosa do wyroku NSA z 28 maja 2019 r., II OSK 1114/19

Uzależnienie zastosowania u pacjentów w ramach programów lekowych konkretnego produktu leczniczego wyłącznie od wyników postępowania przetargowego stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX