Kolasiński Marek Krzysztof, Zastosowanie unijnego prawa konkurencji do sportu. Glosa do wyroku TS z dnia 18 lipca 2006, C-519/04

Glosy
Opublikowano: PiP 2010/11/130-135
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zastosowanie unijnego prawa konkurencji do sportu. Glosa do wyroku TS z dnia 18 lipca 2006, C-519/04

Spór, na gruncie którego Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał glosowane orzeczenie, przedstawiał się następująco: w 1999 r. skarżący zajęli pierwsze i drugie miejsce w mistrzostwach świata w pływaniu na długim dystansie, jednak analiza próbek pobranych w trakcie zawodów wykazała, że w ich organizmach występowała zakazana substancja (nandrolon) w ilości przekraczającej dopuszczalną normę. W wyniku postępowania wszczętego przez Komitet Antydopingowy Międzynarodowej Federacji Pływackiej, sportowcy zostali zdyskwalifikowani na okres czterech lat. Decyzja ta została utrzymana przez sportowy sąd arbitrażowy w Lozannie, który jest niezależny od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

W 2000 r. ogłoszono wyniki badań naukowych, które wskazywały, że do przekroczenia dopuszczalnego stężenia nandrolonu w organizmie może doprowadzić spożywanie niektórych pokarmów, w szczególności mięsa knura. Skłoniło to Międzynarodową Federację Pływacką i zdyskwalifikowanych sportowców do zawarcia ugody, na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX