Nykiel Włodzimierz, Wilk Michał, Zaskarżenie czynności ustanowienia tzw. krótkiej blokady rachunku bankowego jako realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 2020 r., I FSK 491/20

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/11/95
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Zaskarżenie czynności ustanowienia tzw. krótkiej blokady rachunku bankowego jako realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 2020 r., I FSK 491/20

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX