Zaskarżalność uprawnienia wierzycielskiego wobec osoby fizycznej ponoszącej solidarną odpowiedzialność z art. 584(13) k.s.h.... - OpenLEX

Lutkowski Mariusz, Zaskarżalność uprawnienia wierzycielskiego wobec osoby fizycznej ponoszącej solidarną odpowiedzialność z art. 584(13) k.s.h. Glosa do uchwały SN z dnia 9 lutego 2017 r., III CZP 98/16

Glosy
Opublikowano: Glosa 2017/3/56-62
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Zaskarżalność uprawnienia wierzycielskiego wobec osoby fizycznej ponoszącej solidarną odpowiedzialność z art. 584(13) k.s.h. Glosa do uchwały SN z dnia 9 lutego 2017 r., III CZP 98/16

Autor glosy aprobuje tezę uchwały Sądu Najwyższego (SN). Jednakże jej uzasadnienie wzbudza wątpliwości, gdyż: 1) gdy ustawa ogranicza dochodzenie roszczeń terminem zawitym, to uprawnienie jest zarazem limitowane terminem przedawnienia, oraz 2) uprawnienie wierzycielskie gaśnie, gdy nie będzie dochodzone w trzyletnim terminie, a nie tylko wtedy, gdy nie zostanie wytoczone powództwo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX