Wypych-Żywicka Alina, Zasiłek pogrzebowy - prawo do zasiłku członka rodziny - małżonek pozostający w separacji jako członek rodziny uprawniony do zasiłku pogrzebowego po zmarłym małżonku. Glosa do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2012 r., I UZP 8/11

Glosy
Opublikowano: OSP 2013/2/22
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zasiłek pogrzebowy - prawo do zasiłku członka rodziny - małżonek pozostający w separacji jako członek rodziny uprawniony do zasiłku pogrzebowego po zmarłym małżonku. Glosa do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2012 r., I UZP 8/11

Od dnia wejścia w życie ustawy emerytalnej , to jest od 1 stycznia 1999 r. regulacja zasiłku pogrzebowego należała do jednych z bardziej stabilnych i precyzyjnych. Kontrowersji nie budziła ani reguła podziału zasiłku pogrzebowego w przypadku zgłoszenia prawa do świadczenia przez kilku uprawnionych, ani wskazanie przyczyny prowadzącej do wygaśnięcia prawa do świadczenia. Podobnie nie było wątpliwości co do osób kwalifikowanych w poczet członków rodziny, których śmierć uprawniała ubezpieczonego lub pobierającego emeryturę lub rentę do wspomnianego świadczenia.

Przyjęta przez SN uchwała, przyznająca ubezpieczonemu prawo do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci współmałżonka pozostającego w separacji, nie tylko podważyła przekonanie o szczegółowej regulacji w ustawie emerytalnej świadczenia, ale ujawniła znacznie szerszy problem, jaki pojawił się w prawie ubezpieczeń społecznych, a mianowicie brak wyraźnego zakreślenia przez ustawodawcę zakresu znaczeniowego zwrotu „małżonek", przy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX