Gubała Marcin, Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego w aspekcie międzyczasowym. Glosa do wyroku NSA z dnia 1 lipca 2021 r., III OSK 3552/21

Glosy
Opublikowano: PPP 2022/6/119-129
Autor:
Rodzaj: glosa

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego w aspekcie międzyczasowym. Glosa do wyroku NSA z dnia 1 lipca 2021 r., III OSK 3552/21

aprob.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX