Wilk Jakub, Zasady przyznawania diet osobom łączącym funkcje radnego i sołtysa. Glosa do wyroku NSA z dnia 15 listopada 2019 r., II OSK 3380/19

Glosy
Opublikowano: OwSS 2020/2/112-119
Autor:
Rodzaj: glosa

Zasady przyznawania diet osobom łączącym funkcje radnego i sołtysa. Glosa do wyroku NSA z dnia 15 listopada 2019 r., II OSK 3380/19

krytycz

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX