Lach Daniel Eryk, Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 28 września 2006 r., I ACa 755/06

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2008/2/161-172
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 28 września 2006 r., I ACa 755/06

Reforma systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, wprowadzająca od 1 stycznia 1999 r. powszechne ubezpieczenie zdrowotne, oznaczała nie tylko ostateczne odejście od publicznoprawnego w istocie systemu państwowej służby zdrowia, charakteryzującego się m.in. silną pozycją lekarza i budżetowym finansowaniem całości wydatków systemu, ale przede wszystkim wdrożenie systemu opartego o rozwiązania właściwe dla techniki ubezpieczeniowej, zupełnie odmiennego nie tylko w kwestiach finansowych, ale i organizacyjnych. W nowym systemie potrzeby i interesy ubezpieczonego reprezentuje ubezpieczyciel - podmiot powołany do organizowania systemu i zarządzania finansami, lecz samodzielnie świadczeń zdrowotnych niespełniający. Jego obowiązkiem jest zapewnienie ubezpieczonemu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez ich "zakontraktowanie" u świadczeniodawców - w drodze zawierania umów i zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na opłacenie świadczeń.

Ta rola ubezpieczyciela - dbanie o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX