Urbański Andrzej, Zasada bezpośredniości oraz niezmienności składu orzekającego w procedurze cywilnej art. 323 k.p.c.) w związku z art. 47b Prawa o ustroju sądów powszechnych. Glosa do uchwały SN z dnia 5 grudnia 2019 r., III UZP 10/19

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/2/11
Autor:
Rodzaj: glosa

Zasada bezpośredniości oraz niezmienności składu orzekającego w procedurze cywilnej art. 323 k.p.c.) w związku z art. 47b Prawa o ustroju sądów powszechnych. Glosa do uchwały SN z dnia 5 grudnia 2019 r., III UZP 10/19

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX