Borkowski Grzegorz, Zarzuty skargi na interpretację podatkową. Omówienie do wyrok NSA z dnia 5 lipca 2018 r., II FSK 1805/16

Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/1/94-101
Autor:
Rodzaj: glosa

Zarzuty skargi na interpretację podatkową. Omówienie do wyrok NSA z dnia 5 lipca 2018 r., II FSK 1805/16

Omówioną w uzasadnieniu wyroku zmianą przepisów ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi doprecyzowano zakres związania sądu administracyjnego zarzutami oraz powołaną podstawą prawną skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Bezskuteczne jest obecnie podnoszenie nowych zarzutów, jak również nowego uzasadnienia zarzutów zgłoszonych wcześniej – po upływie terminu do wniesienia skargi. Sprawa dotyczy podatkowych skutków przeniesienia na rzecz wspólnika majątku likwidowanej spółki z o.o. w interesująco zarysowanym (przyszłym) stanie faktycznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX