Wilk Anna, Zamiar popełnienia samobójstwa a testament ustny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 2023 r., I CSK 149/23

Glosy
Opublikowano: OSP 2024/3/18
Autor:
Rodzaj: glosa

Zamiar popełnienia samobójstwa a testament ustny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 2023 r., I CSK 149/23

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX