Popławski Mariusz, Zakwaterowanie pracownika zapewnione przez pracodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 listopada 2018 r., II FSK 799/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/9/78
Autor:
Rodzaj: glosa

Zakwaterowanie pracownika zapewnione przez pracodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 listopada 2018 r., II FSK 799/18

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX