Fedorowicz Magdalena, Zadatek wpłacony przez spadkodawcę jako podstawa ulgi mieszkaniowej na rzecz spadkobiercy. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2018 r., II FSK 3634/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/4/35
Autor:
Rodzaj: glosa

Zadatek wpłacony przez spadkodawcę jako podstawa ulgi mieszkaniowej na rzecz spadkobiercy. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2018 r., II FSK 3634/15

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX