Glosy
Opublikowano: OSP 2012/4/39
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Wynagrodzenie za pracę - dodatkowe wynagrodzenie roczne - nabycie prawa do świadczenia - warunek przepracowania sześciu miesięcy w roku kalendarzowym - okres niezdolności do pracy jako czas nieprzepracowany. Glosa do uchwały SN z dnia 7 lipca 2011 r., III PZP 3/11

Prawo do świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (zwana dalej ustawą), w praktyce orzeczniczej nadal przysparza różnorodnych problemów. Ilustracją tego jest glosowana uchwała. Wprawdzie stanowi ona kontynuację wcześniejszego zapatrywania SN , nie oznacza to jednak, że w tej tematyce wszystkie zagadnienia zostały dostatecznie wyjaśnione. Teza SN, że okres niezdolności do pracy z powodu choroby nie podlega wliczeniu do sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, ma znaczenie dla sytuacji prawnej wielu pracowników. W tej sytuacji może dziwić, że argumenty podniesione przez SN mają charakter wybiórczy, co przy stosowaniu pozajęzykowych dyrektyw interpretacyjnych utrudnia kompleksową ocenę spornego zagadnienia.

Stanowisko przedstawione w uzasadnieniu rozstrzygnięcia opiera się na kilku założeniach. Większości z nich nie sposób odmówić racji. Poza sporem jest to, że ustawa nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?