Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2008/2/205-214
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Wyłączne uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do delegowania sędziego w trybie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Glosa do uchwały SN z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 81/07

Komentowana uchwała SN podjęta została w sprawie z powództwa "C." sp. z o.o. w W przeciwko "M." sp. z o.o. w E o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 17 lipca 2007 r. zagadnienia prawnego przestawionego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2007 r.

"Czy jest zgodny z przepisami prawa skład sądu, w którym orzekał sędzia sądu rejonowego delegowany do orzekania w sądzie okręgowym na podstawie art. 77 § 1 i art. 46 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), którego delegację do orzekania podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w sytuacji gdy w Ministerstwie Sprawiedliwości powołany jest Sekretarz Stanu?".

Przy rozpoznawaniu apelacji pozwanej spółki z o.o. "M." w P od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 października 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, badając z urzędu kwestię nieważności postępowania, stwierdził, że w postępowaniu przed...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację