Radajewski Mateusz, Wyłączenie sędziego NSA z uwagi na fakt powołania go na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw. Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 lutego 2019 r., I OSK 1394/18

Glosy
Opublikowano: PiP 2021/9/149-156
Autor:
Rodzaj: glosa

Wyłączenie sędziego NSA z uwagi na fakt powołania go na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw. Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 lutego 2019 r., I OSK 1394/18

Powołanie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, samo w sobie nie stanowi okoliczności mogącej wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności, a zatem nie może być podstawą do jego wyłączenia.

1. Komentowane orzeczenie jest jedną z kolejnych ważnych wypowiedzi organów władzy sądowniczej odnoszących się do trwającego od końca 2015 r. kryzysu konstytucyjnego dotyczącego jej funkcjonowania . Wpisuje się ono w cykl rozstrzygnięć mających wyjaśnić sytuację prawną sędziów powołanych przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, której skład został utworzony na podstawie ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa z 2017 r.). Stanowi ono próbę określenia statusu prawnego takich sędziów orzekających w sądach administracyjnych, do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX