Glosy
Opublikowano: PiP 2019/3/149-155
Autor:

Wykorzystanie i publiczne rozpowszechnienie chronionego Znaku Polski Walczącej. Glosa do wyroku s.rejon. z dnia 19 czerwca 2017 r., II W 1357/16

Glosowane orzeczenie w pełni zasługuje na aprobatę. Zasługuje również na komentarz, ponieważ przyjęte przez sąd rozumowanie wskazuje na istotny element wykładni znamienia znieważenia, uniwersalny dla wszystkich typów rodzajowych, które się nim posługują. Wyrok dotyczy ponadto nowego typu rodzajowego wykroczenia – typu pozakodeksowego. Na temat tego rodzaju wykroczeń wypowiedzi doktryny są raczej znikome, należy zatem poświęcić baczniejszą uwagę wykroczeniu znieważenia Znaku Polski Walczącej.

Przede wszystkim wypada zwrócić uwagę na fakt, że ocena znieważającego charakteru zachowania sprawcy oparta została na odniesieniu do odczuć społecznych, a nie sprawcy. Przypisanie odpowiedzialności nastąpiło zatem w istocie w sposób całkowicie obiektywny, jeśli chodzi o stronę podmiotową, abstrahujący od rzeczywistego nastawienia psychicznego sprawcy do czynu. Jak trafnie stwierdza sąd: „Istotą znieważającego działania obwinionego było wykorzystanie i publiczne rozpowszechnienie chronionego Znaku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?