Drzazga Sebastian, Wykładnia przepisu art. 85 k.k. Glosa do postanowienia SN z dnia 1 sierpnia 2007 r., IV KK 195/07

Glosy
Opublikowano: PiP 2009/8/137-141
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Wykładnia przepisu art. 85 k.k. Glosa do postanowienia SN z dnia 1 sierpnia 2007 r., IV KK 195/07

"Krakowskie Zeszyty Sądowe" nr 12/2007, poz. 17.

W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy sformułował stanowczą tezę o charakterze interpretacyjnym, mającą na celu rozwianie wątpliwości co do prawidłowego stosowania normy z art. 85 k.k. Zawarta w sentencji sprzeczność sama w sobie skłania jednak do dyskusji. Sąd zdaje się wyprowadzać wniosek co do prawidłowej interpretacji podstaw rozstrzygnięcia w postępowaniach o wydanie kary łącznej z treści uchwały SN z 25 II 2005 r. (analogicznie: wyroku łącznego - art. 569 k.p.k.). Wskazana uchwała będzie podstawą do dalszych rozważań, jej wydanie bowiem, jak się wydaje, jest przełomem w rozumieniu instytucji kary łącznej (wyroku łącznego).

W praktyce sądów powszechnych pojawiły się dwie interpretacje art. 85 k.k. Pierwsza (surowsza) odnosi się do wykładni literalnej przepisu ustawy , zgodnie z którą pierwszy wyrok wydany przeciwko skazanemu, nawet nieprawomocny, skutkuje zamknięciem możliwości ubiegania się przez tegoż skazanego o wydanie kary...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX