Łolik Marcin, Więź emocjonalna między osobami najbliższymi jako dobro osobiste. Glosa do uchwały SN z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 60/17

Glosy
Opublikowano: PS 2019/9/110-122
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Więź emocjonalna między osobami najbliższymi jako dobro osobiste. Glosa do uchwały SN z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 60/17

Teza: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX